01Waarom ondersteunt de provincie Limburg de organisatie van zomerscholen ?

Elk jaar in september worden leerkrachten geconfronteerd met een zeer diverse groep leerlingen: van kinderen die door een goede omkadering thuis of doordat ze aan een zomerschoolinitiatief hebben deelgenomen nóg sterker zijn geworden, tot leerlingen die het al moeilijk hadden en tijdens de vakantie een nog grotere achterstand hebben opgebouwd. In normale omstandigheden lopen in de provincie Limburg alleen al bijna 100.000 leerlingen uit de basisschool en de eerste graad van het secundair onderwijs het risico om het nieuwe schooljaar met een leerachterstand te beginnen. Omdat dit schooljaar grondig verstoord is door de COVID19-crisis zal de nood aan extra opfrissing van de leerstof groter zijn dan andere jaren. Lokale besturen en organisaties die daar werk van willen maken - in een combinatie van sport, spel en leren - kunnen rekenen op ondersteuning van de provincie Limburg.

02Waar kan ik mij aanmelden?

Je kan je heel eenvoudig via deze website aanmelden. Die aanmelding is geheel vrijblijvend. We nemen dan contact met je op om te zien hoe we kunnen samenwerken en welke zomerscholen in jouw buurt doorgaan.

03Heb ik als vrijwilliger een pedagogisch diploma nodig?

Dat hangt af van de activiteiten die je wil begeleiden. Voor de leeractiviteiten vragen we dat je een pedagogisch-didactische achtergrond hebt. Maar we zoeken ook vrijwilligers voor de begeleiding van sport- en spelmomenten. Na je aanmelding bekijken we samen met jou welke rol het beste past.

04Welk diploma of profiel moet ik hebben ?

Afhankelijk van de activiteit die de vrijwilligers begeleiden zijn dat verschillende profielen: leerkrachten, leerkrachten in opleiding, leerkrachten op pensioen, leerlingbegeleiders, ondersteuners, psychologen, pedagogen, logopedisten, jeugdwerkers, maatschappelijk werkers, sport- en speelplein monitoren, enzovoort ... Misschien heb je wel vrienden of kennissen die ook zo’n profiel hebben en ook willen helpen.

05Hoe ziet zo’n zomerschool er uit?

Elke zomerschool is anders en kan eigen accenten leggen. Het Zomerwijs Zomerplan dat je onder "organisatoren" kan downloaden, bied je hier al een concreter zicht op. Houd op de startpagina ook de kalender in het oog. We organiseren ook webinars waarin we dit verduidelijken.

06Voor hoeveel tijd moet ik mij engageren ?

Je engageert je voor minstens een week. Zomerscholen werken met een tweewekelijks programma. Het is voor de kinderen prettiger als ze in die periode dezelfde begeleiders hebben, maar dat is niet verplicht.

07Hoe groot zijn de groepjes kinderen?

Er zitten maximaal 14 kinderen in een groep. De leeftijd varieert tussen 4 en 18 jaar. We helpen je bij de ontwikkeling van een gedifferentieerd leeraanbod op maat van jouw profiel en het profiel van de leerlingen. In principe kan iedereen aansluiten. Er wordt extra ondersteuning voorzien voor de begeleiding van kinderen met een leerachterstand en leerlingen uit kwetsbare doelgroepen.

08Moet ik kunnen lesgeven aan kinderen van 4 tot 18 jaar?

Het activiteitenprogramma biedt de mogelijkheid om in kleinere groepjes te werken. Dat betekent dat kinderen voor sommige doelen samen zullen zitten met leeftijdsgenoten en voor andere doelen anders samengebracht zullen worden. We zorgen dat er voldoende begeleiders zijn, zodat het aanbod kan aansluiten bij het leren van de kinderen en je er als begeleider zeker niet alleen voor staat.

09Welke ondersteuning krijg ik als begeleider ?

We voorzien professionele ondersteuning, die onder meer voorziet in opleiding en intervisie. We helpen bij de voorbereiding van de lessen en andere didactische activiteiten door een wetenschappelijk onderbouwd leeraanbod te voorzien. We wijzen je ook de weg naar degelijk didactisch-pedagogisch materiaal. We begeleiden je niet alleen vooraf maar ook terwijl de zomerschool aan de gang is. We brengen je ook in contact met andere begeleiders, zodat je van elkaar kunt leren.

10Word ik vergoed voor het begeleiden van een zomerschool?

De organisator van de zomerschool kan ervoor kiezen om u een vrijwilligersvergoeding uit te keren.

11Ben ik verzekerd?

De organisator sluit een vrijwilligersverzekering af.

12Ik heb een vraag die niet in dit lijstje staat. Waar kan ik daarmee terecht ?

Klik hier om je vraag te stellen. We nemen dan contact met je op.